ردکردن این
اداره پست استان فارس

اداره پست استان فارس

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، که در سال ۱۳۶۷ با سرمایه اولیه ۵ میلیارد ریال و با هدف ارائه خدمات پستی، آغاز به فعالیت نمود. این شرکت بیش از ۱۶ هزار نیروی انسانی، ۲۹ هزار اداره پست، ۵ هزار مسیر مبادله پستی و جابجایی داشته و روزانه نزدیک ۱ میلیون مرسوله انتقال می دهد.

 

پست فارس
پست فارس

 

لیست دفاتر پستی قبول استان فارس – سرویس تجارت الکترونیک پست، تاپین

 

 

 

استان فارس
ردیف شهرستان نام دفتر تلفن تماس کد تلفن نشانی کدپستی ده رقمی
۱ شیراز ناحیه۷۱۵ پستی شیراز ۳۷۲۶۴۳۶۱ ۰۷۱ شیراز بلوار مدرس خیابان پست(آقای فرحناک) ۷۱۵۵۶۱۵۵۵۵
۲ شیراز ناحیه۷۱۴ پستی شیراز ۳۲۲۸۸۰۸۲ ۰۷۱ شیراز میدان اطلسی بلوار هجرت(امیر قربانی) ۷۱۴۵۶۴۶۵۹۶
۳ شیراز ناحیه۷۱۶ پستی شیراز ۳۷۳۸۹۸۷۸ ۰۷۱ شیراز چهارراه شاهزاده قاسم(کرامت رحیمی) ۷۱۶۴۸۹۷۳۱۸
۴ شیراز ناحیه۷۱۹ پستی شیراز ۳۶۳۱۱۴۰۰ ۰۷۱ شیراز بلوار ایمان شمالی(صادق کشاورز) ۷۱۸۷۸۱۷۶۶۸
۵ شیراز دفتر پستی صدرا ۳۳۶۰۰۰۶۳ ۰۷۱ شیراز شهرک صدرا-جنب عمران صدرا(وحید موسوی) ۷۱۹۶۶۵۶۴۵۶
۶ ارسنجان پست شهرستان ارسنجان ۴۳۵۲۲۳۸۷ ۰۷۱ ارسنجان خیابان ولیعصر جنوبی ۷۳۷۶۱۳۴۴۴۶
۷ استهبان پست شهرستان استهبان ۵۳۲۲۳۹۳۵ ۰۷۱ استهبان بلوار شهرداری – خ توحید ۷۴۵۱۷۳۶۶۶۶
۸ اقلید پست شهرستان اقلید ۴۴۵۲۳۰۳۱ ۰۷۱ اقلید بلوار مطهری ـ جنب جهاد سازندگی ۷۳۸۱۶۷۳۱۷۸
۹ آباده پست شهرستان آباده ۴۴۳۳۳۰۲۰ ۰۷۱ آباده خیابان . امام خمینی ـ خیابان شهید عباسپور ۷۳۹۱۹۱۳۴۴۸
۱۰ بوانات پست شهرستان بوانات ۴۴۴۰۳۲۲۵ ۰۷۱ بوانات خیابان امام خمینی ـ جنب بانک کشاورزی ۷۳۹۷۱۵۵۶۵۵
۱۱ پاسارگاد پست شهرستان پاسارگاد ۴۳۵۶۲۵۵۵ ۰۷۱ سعادت شهر-  بلوار  امام خمینی ۷۳۷۴۱۶۳۳۱۷
۱۲ جهرم پست شهرستان جهرم ۴۵۲۲۰۰۲۰ ۰۷۱ جهرم خیابان۲۲ بهمن – خیابان خیام ۷۴۱۳۶۵۳۳۳۵
۱۳ خرامه پست شهرستان خرامه ۴۴۴۵۲۵۵۵ ۰۷۱ خرامه بلوار اصلی ۷۳۹۶۱۵۵۳۷۵
۱۴ خرمبید پست شهرستان خرمبید ۳۲۷۲۲۶۱۰ ۰۷۱ خرمبید خیابان امام خیابان ولیعصر جنب حسینیه ۷۳۴۴۱۵۶۴۵۱
۱۵ خنج پست شهرستان خنج ۵۲۶۲۸۰۲۰ ۰۷۱ خنج چهارراه گروهان – خ پاسداران – کوچه پست ۷۴۴۳۱۱۷۳۸۹
۱۶ داراب اداره پست شهرستان داراب ۵۳۵۲۹۳۳۳ ۰۷۱ داراب خیابان بهار آزادی ۷۴۸۱۷۴۳۷۷۳
۱۷ رستم پست شهرستان رستم ۴۲۶۴۲۲۵۵ ۰۷۱ مصیری بلوار اصلی ۷۳۵۷۱۱۵۷۹۵
۱۸ زرقان اداره پست شهرستان زرقان ۳۲۶۲۲۵۵۵ ۰۷۱ زرقان بلوار اصلی ۷۳۴۱۷۱۸۵۸۴
۱۹ زرین دشت پست شهرستان زرین دشت ۵۳۷۲۲۵۵۵ ۰۷۱ زرین دشت میدان. شهدا – خیابان ولیعصر ۷۴۸۶۱۵۳۹۶۵
۲۰ سپیدان اداره پست شهرستان سپیدان ۳۶۷۲۲۲۸۰ ۰۷۱ سپیدان خیابان امام خمینی  ـ کوچه پست ۷۳۶۱۷۱۴۸۴۳
۲۱ سروستان پست شهرستان  عباسی ۳۷۸۴۲۶۶۶ ۰۷۱ سروستان خیابان امام خمینی ۷۳۴۱۸۷۶۷۶
۲۲ فراشبند اداره پست شهرستان فراشبند ۳۸۷۵۲۳۴۳ ۰۷۱ فراشبند میدان شهدا – خیابان سپاه ۷۴۷۷۱۶۷۴۱۱
۲۳ فسا پست شهرستان فسا ۵۳۳۱۱۵۰۰ ۰۷۱ فسا خیابان. سلمان فارسی – خیابان پاسداران ۷۴۶۱۹۱۷۴۶۴
۲۴ فیروزآباد اداره پست شهرستان فیروزاباد ۳۸۷۲۳۴۵۰ ۰۷۱ فیروزاباد خیابان  مقدس  ـ کوچه پست ۷۴۷۱۷۸۳۱۴۹
۲۵ قیروکارزین پست شهرستان قیر ۵۴۵۲۲۶۰۰ ۰۷۱ قیر- خیابان فرهنگ – بل امام حسین ( ع ) ۷۴۷۶۱۴۶۹۶۹
۲۶ کازرون پست شهرستان کازرون ۳۷۸۲۲۶۷۲ ۰۷۱ کازرون خیابان امام خمینی ـ جنب مخابرات ۷۳۴۶۱۵۳۳۸۷
۲۷ کوار اداره پست شهرستان کوار ۴۲۲۳۹۲۸۵ ۰۷۱ کوار بلوار اصلی ۷۳۱۷۷۶۳۶۷۷
۲۸ گراش پست شهرستان گراش ۵۲۴۴۲۴۳۵ ۰۷۱ گراش بلوار امام ۷۴۴۱۸۵۹۴۳۹
۲۹ لار اداره پست شهرستان لار ۵۲۳۴۲۰۲۳ ۰۷۱ لار خیابان آیت اله خامنه ای ـ جنب شهرداری ۷۴۳۱۶۸۳۱۶۱
۳۰ لامرد اداره پست شهرستان لامرد ۵۲۷۲۲۰۲۱ ۰۷۱ لامرد میدان امام خمینی ۷۴۳۴۱۵۹۶۳۱
۳۱ مرودشت پست شهرستان مرودشت ۴۳۳۳۲۰۰۷ ۰۷۱ مرودشت خیابان کمربندی – خیابان. ولیعصر ۲ ۷۳۷۱۶۴۴۷۶۳
۳۲ مهر اداره پست شهرستان مهر ۵۲۸۲۲۱۴۴ ۰۷۱ مهر بلوار  امام علی ( ع ) ۷۴۴۵۱۵۵۸۳۵
۳۳ نورابادممسنی پست شهرستان ممسنی ۴۲۵۲۲۱۵۵ ۰۷۱ ممسنی خیابان شهید مدنی ـ روبروی پاسگاه ۷۳۵۱۹۳۸۱۹۴
۳۴ نی ریز اداره پست شهرستان نی ریز ۵۳۸۲۳۱۶۰ ۰۷۱ نی ریز خیابان. قدس ـ کوچه  پست ۷۴۹۱۶۵۹۱۳۹

 

 مشاهده دفاتر قبول و ادارات پستی کل کشور

نقشه نمایندگی های پست

فهرست مطلب

شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید:
دفاتر پستی
tapinblog

اداره پست تهران

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، که در سال ۱۳۶۷ با سرمایه اولیه ۵ میلیارد ریال

دفاتر پستی
tapinblog

اداره پست زنجان

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، که در سال ۱۳۶۷ با سرمایه اولیه ۵ میلیارد ریال

دفاتر پستی
tapinblog

اداره پست یزد

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، که در سال ۱۳۶۷ با سرمایه اولیه ۵ میلیارد ریال

هنوز نظری ثبت نشده،نظر خود را ثبت کنید!


افزودن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *